Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

48.Beyitوماالمعدوم مرئيّا و شيئاً لفقه لاح في يمن الهلا ل

Mübarek olan hilalin bereketinde anlaşıldığı için,ma’dum görülür ve mevcut(şey) değildir.

Ma'dume Hal-i Ademinde Ru'yet-i İlahi taalluk eğlemez ve Ona şey Lafz-ı dahi itlak olunmaz, Bu da'vaya hilal'den zahir olan ilim delildir.
Ma'dum biz ehli sünnete göre görülmez, mevcut değildir ve şey denilmez . Mu’tezileye göre görülür, mevcut olmayanı şey olarak isimlendirirler.

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْأً

Nitekim bundan önce seni yarattım. Halbuki sen hiçbir şey değildin.
Ma’dum üçtür.
Vacübül vücud: varlığı vacib olan,varlığı kendi zatında olan. Hz dır.
Mümkinül vücud,Ca-izül vücud da denir; olsada olur olmasada olur.Mükevvenat.
Mümteni-ül vücud:Varlığı olmayan.Şerikü bari.C Hakk ın ortağı yoktur,olması mümkin değildir.


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com