Şerhul Emali

Ismi: Siracüddin aliyyübni Osman bin muhammed el-övsil fergani
Künyes: Ebu Muhammed
Lakabi: Şemsül islam ve siracuddin
Kendisi fergane'de müfti idi.
Hicri 575 (miladi 1180) de vefat etti. ondan razi olsun.

Bu kitabi ehli sünnet ve itikad hakkinda nazım halinde anlatmakdadir ve kaside-i email osmanli zamaninda meşhur olmuşdur.