Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

NAMAZI TERK ETMENİN KİBİR OLDUĞU KİBİR EDENİN DE CENNETE GİREMİYECEĞİ BABI

Bizim Ayet' lerimize öyle kimseler iman ederler ki, Âyetlerimizle kendilerine öğüt verildiği zaman, "secdeye kapanırlar ve Rab' lerine hamd ile teşbih ederlerde kibirlenmezler."
Secde Sûresi: 15

Subhânehu ve Teâlâ bu Âyet'i Kerime'de Âyet'lerine iman eden kişilerin, Kur'ân-ı Kerîm'deki Âyetlerle kendilerine öğüt verildiği zaman, ya'ni.
"Ey Resulüm! İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar":
İbrahim sûresi:31

Bu ve bunun gibi Ayet'ler le Subhânehu ve Teâlâ kendisine inanan kullarına Kur'ân-ı Kerîm'de "namaz kılmaları için öğüt vermektedir" Allah'ın Âyet'lerine inananlar da bu Âyetler'le kendilerine öğüt verildiği zaman "kibir'lenmeden günde beş vakit Rab'lerinin önünde secdeye varıb ona hamd ve teşbih etmektedirler."

Kibirlenerek isyan edip Âyet'lerini yalanlayanlar için de şöyle buyurmaktadır.
Kendilerine Kur'an (ya'ni aqiimussalah ) "namaz kılın" emri okunduğu zaman, secde etmezler (ya'ni "namaz kılmaz'lar") Daha doğrusu. O "kâfir olanlar" bu halleri ile (ya'ni namaz kılmayışları ile) Allah'ın azabından korkmayarak âhireti tekzib ederler.
İnşikak Sûresi: 21/22
Onlara Rükû edin ya'ni "namaz kılın" denildiği zaman "Îtaat edip Rükû etmezler ya'ni namaz kılmazlar".
(Namaz kılmayarak, Allah'ın hükümlerini) yalanlayanların o gün vay haline.
Murselat Suresi: 48/49
Subhanehu ve Teâlâ Melekleri, Âdem'le imtihan etmek istediğinde, Melek'lere hitaben şöyle buyurdu:
Biz, Melek'lere: Âdem'e secde edin, demiştik de bütün Melek'ler secde etmişlerdi. Ancak İblis secde etmekten yüz çevirip "kibirlendi de kâfirlerden oldu".
Bakara Sûresi: 34
İblis'in bu isyanını insanların isyanına misal verilmesine şaşılmasın zira Allah Resulü (S.A.V.)'den varid olan Hadis'i Şeriif bize, bu cesareti vermiştir.
Müslim İbnu Haccac (R.A.) "namazı terk edene kâfirlik isnadının beyanı babı" altında şöyle bir Hadis'i Şerif tahric etmiştir.
Ebu Hureyre (R.A.)'dan, şöyle dedi:
Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Âdem oğlu secde Âyet'ini okuyup secde ettiği zaman, şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle der: Ey helakim! Adem oğlu secde etmekle emrolundu da secde etti ve Cennet onun oldu. Halbuki ben de secde ile emrolunmuştum. Fakat ben, secde etmekten imtina etmiştim, artık ateş de benimdir.
Bu Hadis'i Müslim (81) rivayet etmiştir.

Bana ibadet etmekten büyüklenib yüz çevirenler, muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak Cehennem'e gireceklerdir.
Mu'min Sûresi: 60

Abdullah İbnu Mes'ûd (R.A.)'dan, şöyle dedi: Resûlullah (S.A.V.) "Kalbinde hardal dânesi kadar imanı bulunan kimse Cehenneme girmez, "kalbinde hardal dânesi kadar kibir bulunan kimse de cennet'e girmez" buyurdu.
Bu Hadis ı Müslim (91) rivayet etmiştir.Eserin yazarı: Ebu Said el-Yarbuzi Eser: Namazin terkinin hükmü

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Namazin terkinin hükmü

MollaCami.Com