Namazin terkinin hükmü

Eserin yazarı Ebu Said el-Yarbuzi

Îslam`da Namaz in terkinin hükmü

Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi