Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

NAMAZI TERK EDENİN İSLÂM'DAN NASİBİ OLMADIĞI BABI

Ömer İbnu'l-Hattab (R.A.)'dan, şöyle dedi: "Namazı terk edenin İslâm'dan nasibi yoktur."
Bu Eser'i imam Malik (1/40) Dâre Kutni Sünen'de (2/52) Abdurrezzak Musannef'da (5010) İbnu Ebi Şeybe Musannef'da (10410) ve İman'da (103) ve Âcurri Şaria'da (134) sahih bir sened'le rivayet etmişlerdir.

Ebû'l-Muleyh (R.A.)'dan, Ömer (R.A.)'yı minberin üzerinden şöyle derken işittim dedi: "Namaz kılmayanın İslâm'ı da yoktur."
Bu Eser'i Muhammed İbnu Nasr el-Mervezi Kadru's-Salah da (930) sahih bir sened'le rivayet etmiştir.


Eserin yazarı: Ebu Said el-Yarbuzi Eser: Namazin terkinin hükmü

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Namazin terkinin hükmü

MollaCami.Com