Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

RESÛLULLAH (S.A.V.)'İN ASHABININ CEMİ'SİNİN DE NAMAZI TERK EDENİN KÂFİR OLDUĞUNA KAİL OLDUKLARI BABI

Ebû Hureyre (R.A.)'dan, şöyle dedi: Resûlullah (S.A.V.)'in Ashabı "namaz'dan" başka hiç bir amelin terkini "küfür" olarak görmezlerdi.
Bu Eser'i Hâkim Müstedrek'te (1/7) Tirmizi Sünen'de (2624) İbnu Ebi Şeybe Musannaf da (10495) ve İman'da (137) ve Muhammed İbnu Nasr Kitab'us-Salat'da (948) sahih olarak rivayet etmişlerdir. Ayriyeten Şeyh Elbani Terğib'in sahih'inde (564) tahric etmiştir.

Mücahid îbnu Cebr (R.A.)'dan, (O da) Câbir İbnu Abdullah (R.A.)'dan, Allah Resulüne arkadaşlık yapmış birisidir. Kendisine dedim ki: Allah Resulü (S.A.V.)'in zamanında, sizce amellerden, küfür ile iman'in arasını ayıran ne idi (diye sordum) (O da) "namaz" (diye cevab verdi).
Bu Eser'i Muhammed İbnu Nasr Kitab'us-Salat'da (892) ve Hibetullahit-Taberi Usulü' s-Sünne'de (1538) Hasen olarak rivayet etmişlerdir. Ayriyeten Şeyh Elbâni Terğib'in sahih'inde tahric ederek Hasen demiştir.


Eserin yazarı: Ebu Said el-Yarbuzi Eser: Namazin terkinin hükmü

  • Yeni Ekle
Yorumlar (1)