KURANIN SESİ

Hira Dağı'nda ilk nüzulünden bugüne kadar bütün tarih boyunca Kur'an'ın sesi daima yükseklerde dalgalanmıştır. Yüksek olarak da kalacaktır. Onu hiç bir ses boğamaz. Milyonlarca ve milyarlarca insan bu sesin tatlı âhengiyle cûş ve hurûşa gelmiştir. Bağrı yanık âşıklar, gözü yaşlı sadıklar bu sesin karşısında mebhut olmuşlardır. Ruhlara îman, îmanlara iykan, kalplere itmi'nan veren bu ses kâinatı sarmıştır. Varlığın her zerresinde onun âhengi duyulur. Göklerin mavi kubbesinde o çınlar. Bu ses susturulamaz. Çünkü Hakkın sesidir. Onun mâkesi vicdanlardır.
Hayatın akışına bir bak. Kur'an sesi de hayat gibidir. Hayat bir musikî sesi
gibi tatlı âhenkleriyle, zevkli titreyişleriyle dalgalana dalgalana nasıl akıp giderse, yükselip uçarken de bizim ruhlarımıza kanat olan Kur'an sesidir. Bu ses Levhi Mahfuzdan indiği zaman yer titremiş, dağlar sarsılmıştı. Onu ancak ruhlar taşır ve onlar duyar.

Bu ses ezelden ebede doğru akıp giden hilkatın sesidir. İlânihaye devam edecektir. Ruhlara heyecan verecektir. Ruhlar onsuz ruh bulamaz. Hayatın manası kalmaz.(79)
Kur'an'dan uzaklaşılmaz. O bizi bırakmaz. Biz ondan ayrılamayız. O varlığımızdan bir parçadır, bizden kopamaz. Felsefe, maddî varlık onun yerini tutamaz. Kur'an sadası her sesin üstündedir.

______

(79) 1952'de İstanbul'dan Amerika'ya iki genç Türk kızı kaçmıştı. Bunlar hayatın baş döndürücü gürültülerine, kadınların tamah ettikleri ihtişam ve servete aldanmış olabilirler. Onları sürükleyen ne olursa olsun, bunların hiç biri genç kızların ruhunu tatmin etmiyordu. Pasaportsuz oldukları için onları bir katolik manastırına kapamışlardı. 17 yaşında olanı ailesine gözyaşlarıyla yazdığı mektubunda:
"Bana bir Kur'an gönder, çünkü Kur'an'ımı kaybettim!" diye yalvarıyordu.
Gecesi gündüzünden farksız olan bir medeniyet diyarından genç Türk kızı böyle haykırıyordu. Denizler aşırı bir ülkeden yükselen bu ses çok düşündürücüdür. Bu sesin şümul ve manasını anlayabilmek gerektir. Maddi refah hayatın boşluğunu dolduramaz, hayat yalnız madde değildir. Ana baba ocağından, vatan kucağından uzakta kalan genç kızın körpe ruhu aile hasreti, vatan tahassürü ile kavrulurken ruhunun tesellisini bu satırların dileğinde buluyor: "Bana bir Kur'an gönder, çünkü Kur'an'ımı kaybettim!"


Eserin yazarı: Osman Keskinoğlu Eser: Kuranı Kerim Bilgileri

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Kuranı Kerim Bilgileri