KUR'AN FAZİLET KAYNAĞIDIR

Kur'an-ı Kerim açık âyetler, kurallar, parlak deliller,

Kur'an-ı Kerim açık âyetler, kurallar, parlak deliller,sarih hüccetler, aydın bürhanlar, yüksek kurallar,düzgün nizamlar, uygun düsturlar mecmuasıdır. O, doğru haberler, tesirli kıssalar, ibretli vaazlar, mükemmel edeplerle doludur. O, halkı ıslah için Hâlikin bir düsturudur. Yerdekileri hidayet için gökten gelen nurdur. O nezih duygular, fazilet hisleri kaynağıdır. O, dünyanın suretini, tarihin akışını değiştirmiştir. Bedbaht insanlığı kurtarmış, dünyayı yeniden yaratmışa çevirmiştir.
Kur'an-ı Kerim, maksat ve gayesi, lâfız ve üslûbu, mâna ve muhtevası itibariyle mûcizdir.

Gayesi itibariyle mucizdir: Çünkü onun teşrii ebedîdir. Talimatı muhkemdir. Hükümleri parlaktır. Edebi üstündür. Ahlâkı tehzib eder. İrşadatı bütün halka şâmildir. Hikâyeleri ibret vericidir. Hikmeti yerindedir. Fazilet destanıdır.
Üslûbu itibariyle mucizdir: Zira elfazın en tatlısını seçer. Terkiplerin en sağlamını kullanır. En güzel kelimeleri, en mükemmel bir nizamla işler ve en tatlı âhengi verir. İnci dizisi gibi dizilmiş sözlerdir. Teşbihleri en parlaktır. Bozuk ve kaba şeyler yoktur.

Mâna itibariyle mucizdir. Çünkü nefsin mutmain olacağı mânalar ondadır. Ruhları sarar. Kalplere zühdü takva doldurur. Gönüllere şifa verir. Kur'an yalnız belâgatı lâfziyeden kuvvet almaz. Belâgatı lâfziye tekrarlana tekrarlana eskir. Halbuki Kur'an böyle mi? O okundukça tazelenir. Ruhlara işler, ruhlar ona sarılır.
Kur'an tükenmez bir fazilet ve ilham, feyz ve ümit, kuvvet ve rahmet kaynağıdır. Her Müslüman ona başvurur. Her kalp ona bağlıdır. Dünyada en çok okunan kitap O'dur. Hangi edebî esere bu kadar okunmak şerefi nasib olmuştur? Etrafında bunca eser yazılıp kendisiyle bu kadar meşgul olunan başka bir kitap yoktur. Bu da Kur'an'ın bir mucizesidir.


Eserin yazarı: Osman Keskinoğlu Eser: Kuranı Kerim Bilgileri

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Kuranı Kerim Bilgileri