21.Meleklerin Cenazelerle Yürümesi Ve Söyledikleri Şeyler

Said bin Mansûr, İbni Gaflet'ten rivayet ettiğine göre şöyle İ e-miştir:

Melekler cenazenin önünde yürürler. Onlar «bu cenaze hangi hasenatı işleyip kendisine hazırladı» derken, İnsanlarda: «Bu, han­gi malı geride miras bıraktı» diye sorarlar.

İbn-i Ebi Dünya «Kabirler Kitabı»nda Ebu Huid'den rivayet et­tiğine göre şöyle demiştir:

«Ben Davud peygamberin Allah'dan şöyle sorduğunu okudum. Davud:

Yâ İlahi! Senin rızan için ölüleri kabre kadar götürenlerin mü-kafaatı nedir?» diye sormuş.

Cenâb-ı Hak: O kişi ölünce melekler onu kabre kadar yolcu ederler ve ben ruhlar içerisinde onun ruhuna rahmet indiririm,» demiştir.

İbn-i Asakir başka bir yolla, İbni Mesûd'dan o da Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) 'den şöyle nakletmiştir:

«Davud, ilâhi rızânı taleb etmek için ölüyü kabre kadar yolcu edenin mükâfaatı nedir? diye sormuş. Cenab-ı Hakk;

Ölünce melekler onu yolcu ederler. Ben de ruhlar içerisinde ona rahmet indiririm, diye cevap vermiştir.

Beyhaki, Şuab-i İman'da ve Deylemi, Ebû Hüreyre (Radıyal hû) 'den şöyle rivayet etmişler:

«Peygamber (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduk

«İnsan ölünce melekler bu ne yaptı; insanlar bu neyi geride bı­raktı,» diye söyleşirler. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi, Kahraman Yayınları: 177.


Eserin yazarı: Celaleddin Es-Suyuti Eser: KABİR ALEMİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

KABİR ALEMİ