TARİKİ NAKŞİBENDİNİN BÜYÜKLÜĞÜ

İmamı Rabbani k.s. 168. mektubundan

NAKŞİBENDİ YOLUNUN BÜYÜKLÜĞÜ

................Malum olsun ki:

Bu yüce yolun büyüklüğü ve Nakşibendiyye tabakasının üstünlüğü ancak Sünnet-i Seniyye'ye bağlılığı ve kötü bidatlardan kaçınması vasıtasıyladır.Bundan dolayı bu yolun büyükleri cehri zikirden kaçındılar ve kalbi zikri emrettiler.Aynı şekilde Rasülüllah (s.a.v)ve Hulefa-i Raşidin(r.a.) devrinde olmayan raks ve sema'dan, vecd ve tevacüd gibi şeylerden men ettiler.

İşte onların sünnete olan bu bağlılığı büyük neticelere(mükafatlara)sebep oldu.Bidatlardan kaçınmalarının da bir çok meyvesini gördüler.Bu sebeple başkalarının ulaştıkları en son nokta onların ilk başladıkları yer oldu.

Bunlara mensup olmak bütün nisbetlerin üstündedir.Bu zatların kelamı kalbi hastalıklara devadır.Onların bakışları manevi hastalıklara şifadır.Onların gösterdiği teveccüh talibleri iki cihanın alakasından kurtarır.Bu yolun büyüklerinin şanı yüce himmetleri,müridlerini mümkinat aleminin bataklığından kurtarıp vücubun zirvesine(Hz. Allaha ) yükseltir.

Ancak bu şerefli mensubiyet şu zamanlarda anka kuşu gibi oldu.Perdelerin arkasına geçip gizlendi.Öyle ki şu tabakadan bir topluluk bu yüce devleti bulamadıklarından ve bu nimeti kaybetmelerinden dolayı her yola girip çeşitli mesleklere süruk ettiler.

Güzel cevherler elde etmenin yerine çanak parçalarıyla sevindiler.Çocuklar gibi basit şeylere kalplerini tatmin ettiler.Hatta onlar o kadar sıkıntıya düştüler ve şaşırdılar ki; büyüklerin yolunu terk edip zaman zaman zaman teselliyi cehri zikirde arar oldular.Bazen itmi'nanı raks sema ve dönmede gördüler.

Bunlardan daha acaibi;bu kötü bidatları bu şerefli mensubiyeti tamamlayıcı ve kemale erdirici;bu tahribatı tamir sanmalarıdır.Allahü Teala onlara insaf versin.Onlara şu yolun büyüklerinin kemalatından ruhen koklamayı nasip eylesin....

----------------------------------------------------------

Evet kardeşlerim; Rabbim cümlemizi bu yolun içine mensup ve bu yolun da ayrılan kollarından en sahihine, nisbet-i sahihası en sağlam olanına cümlemizi ilhak eylesin.Bu vasıf kendisine nasip olmayan kullarından da en azından olanlara karşı hüsnü zan ile temayülünü izhar eylesin.Evet gerçektende anka kuşu gibi.Çünkü sadece bu yola girmeyle de herşeyin bitmediğini okudunuz.Rabbim bu yola girip bu yolda istifade eden anka kuşları kadar mevcudatı olan bu yolun değerli şahsiyetlerine,mürşidi kamillerine daha doğrusu "Habl-i Metin-i Rabbanî", "Urve-i Vuska-i ilahî" olan bir silsile-i sahihaya bağlı, telkin, ta'lim, ifade vazifesiyle icazetli ve mükellef olan gerçek varis-i rasüllerine mürid olmayı cümlemizi ilhak eylesin.Rabbim cümlemizi masivanın köleliğinden hürriyete kavuştursun.(Amin............")


Eserin yazarı: Abdülkadir Dedeoğlu Eser: TASAVVUF BAHÇESİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

TASAVVUF BAHÇESİ