MÜRŞİDİ KAMİLİN VASIFLARI VE SAHTESİ

her şeyin hakikisi ve sahtesi bulunduğu gibi mürşidi kamilinde hakikisi ve sahteleri mevcuttur.

Hakiki Mürşidi kamiller bizden evvelki asırlarda yaşamış ve hakikiliklerinde ittifak edilmiş; Abdulahalık Gucdüvani, Şah Nakşibend, İmamı Rabbani ve Abdullah Dehlevi (k.s.) gibi zatlardır.Bunların hayatları incelendiği zaman hakikilik vasıfları kolayca anlaşılır.

Sahtesini hakikisinden ayırma işine gelince; bu oldukça zordur.Bunları ayırmak herkesin karı değildir.Sahtesinin şerrinden korunmak ve hakikisine kavuşmak için Cenab-ı Hakka çok iltica etmek lazımdır.Çünkü her devirde sahteleri hakikilerinden kat kat fazla olmuştur.

Sahtesinde bulunan en açık vasıf şunlardır.

Sahte mürşid en başta şeriatın emirlerini ve sünneti Rasülüllaha uymaz.Her devirde görülen en açık misali kadın erkek münasebetlerindedir.Kadın cemaatle bir arada bulunur.Kadınlara elini öptürür.KENDİSİNE TABİ OLANLAR GÖRÜNÜŞTE ÇOĞALIYOR GİBİ GÖZÜKÜR, FAKAT HaKiKaTtE çOğALmAz.Seneler geçtikçe sahteliği ortaya çıkar; neticede de sönüp gider.Sahte mürşidin, sohbetlerinde toplantılarında rüyaya çok geniş yer verilir.Hadisi şerifelere ve ayeti kerimelere ulemanın verdiği mamanın dışında manalar verilir.Sünnetler yanlış yorumlanır.

Dinin yayılması için değil, kendi tarikatinin yayılması için çalışır.İnsanların hidayete ermeleri için hidayetten ziyade istikameti düzgün insanlarla uğraşır ve onlarla meşgul olur.Mekruhlara ehemmiyet vermez.Nafile ibadetleri insanların gözü önünde yapar.ZAMANLI ZAMANSIZ, YERLİ YERSİZ İNSANLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE AĞLAR.Halbuki tasavvuf, insanların gözü önündenafile ibadet yapmayı kat’i olarak yasaklamıştır.

Abdülkadir Dedeoğlu (Osmanlı yayınevi)


Eserin yazarı: Abdülkadir Dedeoğlu Eser: TASAVVUF BAHÇESİ

 • Yeni Ekle
Yorumlar (2)

 • misafir  - SAHTELER VE SAHTECİLİKLER
  Zamanımızda,işaret buyurduğunuz bu sahtekarlardan çok fazla var maalesef. Bendeniz bir hususu eklemek istiyorum.
  Mürşid-i kâmil (Kendi de olgunlaşmış,irşad eden,aydınlatan,uyandıran) manalarına geldiği halde,bu sıfat kendilerine yakıştırılanların, insanlara yanlışla doğruyu ayıracak derecede bilgiyi vermediklerini,bu hususlarda sohbetlerde bulunmadıkları vakıadır.
  bu tiplerin en belirgin ortak özellikleri ise hepsini aşırı derecede göbekli ve alabildiğine zengin oluşlarıdır.
 •  - allah dostu
  inşallah bizlerde allah dostlarıyla birlikte oluruz

TASAVVUF BAHÇESİ