ŞEYHİ OLMAYANIN ŞEYHİ ŞEYTANDIR sözü Beyazıd-ı Bistami hazretlerine aittir evet. Lakin Bistami hazretleri bu sözü hicri 200 tarihi civarında söylemiştir. Zaten vefat tarihi h. 234 veya 238 tarihidir. Bu tarihlerde bilinen hiç bir tarikat yoktu.. Bildiğimiz kadirilik, nakşilik gibi tarikatlerin ortaya çıkış tarihi h.600-800 yıllarında başlar. Az bilinen tarikatler bile h.250 yılından sonra ortaya çıkmıştır.

Ama bu vakıayı, tarikate karşı çıkma anlamında söylemiyorum. Zaten yazının içinde geçen Efendimize ait hadisler ve sürüden ayrılanı kurt kapar meselesi, özellikle de bu fitne zamanı için çok mühimdir. Kesinlikle ferdî kalmamaya dikkat lazımdır. Ancak bunun tek şartı tarikat olmayabilir. Adı sanı duyulmamış ama hak ve hakikat yolunda olan bir ilim ya da irfan meclisi de aynı gayeye hizmet edebiliyor. Fanatik olmamak lazım.

Said Nursi hazretleri bu mevzuda çok veciz birşey söyler: "Benim meslegim haktır ya da daha güzeldir diyebilirsin. Ama hak yalnız benim mesleğimdir demek, insafsızlıktır.."