Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

Birlikten ayrılan Cehenneme düşer


Bazıları, madem ki mezhebler, Kur'an-ı kerimin ve hadis-i şeriflerin açıklamasıdır. Ben de bunları okur, okuduğumla amel ederim, diyor. Bir kimsenin, “Madem doktor olmak için, tıp kitabı okumak kâfidir” diyerek eline aldığı bir tıp ve kimya kitabı ile doktorluk yapmaya, ilaç imal etmeye kalkışması ne kadar yanlış ise, “Ben de Kur'andan, hadisten hüküm çıkarırım” demek daha yanlıştır.

Bir kimse, İslâma uymak için, Peygamber efendimizin ve İslâm âlimlerinin açıklamasına bakmadan, Kur'an-ı kerimden kendi anlayışına uyarsa, sapıtır. Çünkü hadis-ı şerifte, “Kur'an-ı kerimi kendi görüşü ile açıklıyan, doğru olsa bile muhakkak hata etmiştir” buyuruluyor (Tirmizî)

Âlimlere tabi olmak, dört mezhebden birine uymak demektir. Asırlardan beri bütün İslâm âlimleri, dört mezhebden birine uymuşlar ve müslümanların da uymalarının gerektiğini bildirmişlerdir. Bunlara uymakta İcma hasıl olmuştur. İcmadan, cemaatten, birlikten, topluluktan ayrılan helak olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“İki kişi, bir kişiden, üç kişi, iki kişiden iyidir. O hâlde cemaatle birlikte olsun! Allahın rızası, rahmeti, yardımı cemaatten ayrılan Cehenneme düşer.” (İbni Asakir)

“Cemaatten ayrılan, yüzüstü Cehenneme düşer.” (Taberânî)

“Ümmetimin âlimleri, hiç bir zaman dalalette birleşmezler. İhtilaf olunca sivad-i a'zama (âlimlerin ekseriyetinin bildirdiği yola) tabi olun!” (İbni Mace)

“O gün her fırkayı imamları ile çağırırız.” mealindeki İsra suresinin 71. ayet-i kerimesini Kadi Beydavi hazretleri “Her ümmeti peygamberleri ve dinde uydukları imamları ile çağırırız.” şeklinde açıklamıştır. Ruh-ul beyan ve Tefsir-i Hüseynide ise, “Herkes mezhebinin imamı ile çağırılır. Mesela "Ya Şafiî" veya "Ya Hanefi" denir.” şeklinde açıklanmaktadır. Bu açıklamalar da, her müslümanın dört hak mezhebden birine uyması gerektiğini açıkça bildirmektedir.

Medarik tefsirinde “Müminlerin yolundan yarılan Cehenneme gider.” mealindeki Nisa suresinin 115. ayet-i kerimesi bildirdikten sonra, “Kitab ve sünnetten ayrılmak gibi icmadan da ayrılmak caiz değildir.” buyuruluyor. Beydavi tefsirinde ise aynı ayet-i kerimenin açıklamasında “Bu ayet, icmadan ayrılmanın haram olduğunu göstermektedir.” Abdülgani Nablüsi hazretleri de “Bugün dört mezhebden başkasına uymak, icmadan ayrılmak olur caiz değildir.” buyuruyor


Eserin yazarı: Mehmet ORUÇ Eser: MEZHEPLER DOSYASI

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

MEZHEPLER DOSYASI

MollaCami.Com