Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

ABDEST'İN MEKRUHLARI

308 Abdest'in mekruhları şunlardır:



a) Mazmaza ve iştinşakı sol elle yapmak,

b) Özürsüz olarak sağ elle sümkürmek,

c) Suyu yüze şiddetle çarpmak,

d) Abdest almak için bir kap tayin edip, o kaptan başkasına abdest aldırmamak,

e) Bir su ile üç defa mesh etmek.(111)

Güneşte ısıtılan su ile abdest almak da mekruhtur. Resûl-i Ekrem (sav) Hz. Aişe (ranha)'nin suyu güneşte ısıttığını görmüş: "-Yapma Hümeyra!.. Çünkü bu baras illetini doğurur" buyurmuştur. Hz. Ömer (ra)'den de, buna benzer bir rivayet nakledilmiştir. Hem Hanefi, hem Şafii fûkahası bu hususta müttefiktir."(112)


309 Abdest alırken suyu israf etmek de mekruhtur. İbn-i Abidin: "İsraf, suyu şer'i hacetten fazla kullanmaktır. Zira İbn-i Mace ve başkalarının Abdullah b. Amr b. As'dan rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Resûl-i Ekrem (sav) abdest alan Sa'd'ın yanına uğradı da bu israf ne dedi?" Sa'd: "-Abdest'te israf var mıdır?" diye sordu. Resûl-i Ekrem (sav): "-Evet, nehirde bile olsa israf vardır" buyurdular. Uzvu üç defa yıkamanın sünnet olduğuna itikad ettiği halde, üçten fazla yıkamak israftır"(113) hükmünü beyan ediyor. Dolayısıyla mü'minler; velev ki Abdest'te bile olsa, israf'tan uzak durmak zorundadırlar.




Eserin yazarı: Yusuf Kerimoğlu Eser: EMANET VE EHLİYET

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

EMANET VE EHLİYET

MollaCami.Com