Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

HALVET VAKİTLERİNDE DİKKAT EDİLECEK ÂDAB-I MUÂŞERET1693 Kur'ân-ı Kerîm'de: "Ey iman edenler!.. Sağ elinizin malik olduğu (köle ve cariyeler), bir de sizden olup da henüz büluğ çağına girmemiş (küçük) ler şu üç vakitte; sabah namazından önce, öğle sıcağında elbisenizi çıkardığınız zaman, bir de yatsı namazından sonra (odanıza girecek olurlarsa) sizden izin istesinler. Bu üç vakit; sizin avret (ve halvet) vakitleridir. Bunlardan sonra ise birbirinizi dolaşmanızda ne sizin üzerinize, ne onların üzerine bir vebal yoktur. Allah hakkı ile bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden olan (hür) çocuklar büluğ çağına ulaştığı zaman kendilerinden evvelkilerin izin istediği gibi izin istesinler. Allah size ayetlerini böylece beyan eder. Allah herşeyi hakkı ile bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir"(143) hükmü beyan buyurulmuştur.1694 İbn-i Abbas (ra)'a göre; aynı ev içerisinde halvet vakitlerinde aile ferdleri izinsiz birbirinin odasına girmemelidirler. Âyet-i Kerîme'de yer alan izin isteme mecburiyeti bir sebebe binâen konulmuştur. Bu da odaya girenlerin, içerdekileri çıplak olarak görmemeleridir.(144) Bir çok insan İslâm'ın bu inceliğini kavrayamadığı için "Çocuklarından saklanacak avretleri olmadığını" iddia ederler. Halbuki zihnen gelişme çağında olan çocuk gördüğü hadiselerden etkilenir ve çözümünü bulamadığı meselelerde bunalıma düşer!.. Allahû Teâla (cc) üç halvet vaktinde; izinsiz birbirinin odasına girmeyi yasaklamıştır. Bu bir anlamda; aile mahremiyetinin muhafazasını beraberinde getirmektedir.


Eserin yazarı: Yusuf Kerimoğlu Eser: EMANET VE EHLİYET

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

EMANET VE EHLİYET

MollaCami.Com