SÛRELERİN İSİMLERİ

Kur'an'ın sûrelere bölünmesi Ve sûrelerine isim verilmesi de bizzat vahiy sahibi tarafından yapılmıştır. Hadîsi Şeriflerde sûrelerin adları zikrolunur. Fatiha sûresi, İhlâs sûresi, Yâsin sûresi, Kevser sûresi gibi. Sûrelerin bölünmesi ve onlara ad verilmesi Peygamber Efendimiz tarafından yapıldığında hiç bir şüphe ve en ufak bir ihtilaf yoktur. Filan sûrenin şu ve şu âyetleri diye sûrelerin isimleri bir çok rivayetlerde geçer.

İmâm Buhari rivayet ediyor: Abdullah İbni Mes'ud bir gün namaz kılarken Enfal sûresinin kırk âyetini okumuştur.
Fethül-Bari(H. 852/M. 1448), İbni Mes'ud'un hangi âyetten başlıyarak hangi âyette bitirdiğini anlatır. Demek sûre-lerin adları ve âyetlerin sayıları ve tertipleri belli imiş. Buna benzer rivayetler, namazda şu sûrenin, şu âyetleri okundu kabilinden nakiller pek çoktur. Demek sûrelerin âyetlerinin tertibi ve isimleri Peygamber tarafındandır.

Kur'an'ın Allah indinden vahyolunduğunu kabul etmeyen müsteşrikler, şüphesizdir ki tertibinin de tevkifi olduğunu havsalalarına sığdıramazlar. Bu hususu onlarla münakaşa edecek değiliz. Hıristiyanlarca İsa, Allahın oğlu olduğundan vahyi yoktur. Allah cesedi İsa'ya girmiştir. İnsandan Peygamber değil ki ona vahiy gelsin. Onun için vahiy meselesine Hıristiyanlar akıl yatıştıramıyorlar. Onların işine karışacak değiliz. Yeter ki onlar da, bizim Kur'an'ımızın tertibine karışmasınlar.


Eserin yazarı: Osman Keskinoğlu Eser: Kuranı Kerim Bilgileri

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Kuranı Kerim Bilgileri