SÛRE SAYISI -- ÂYETLERİN SAYISI

Sûrelerin adedi 114'dür. Bazıları Enfal ile Tevbe'yi,veyahut Vedduha ile Elem Neşreh'i bir saydıklarından 113 derler.
İbni Mesud'a göre 112,
Übey Bini Kâab'a göre 115 diyenler de var.
En uzun sûre Bakara olup 286 âyettir,
En kısa sûre de Kevser'dir, 3 âyettir.

ÂYETLERİN SAYISI
Ayetleri yuvarlak rakam olarak 6666 sayarlar. Bazılarınca daha azdır. Çünkü mukattaat'ı bir âyet sayıp saymama ihtilâflıdır. Bir kaç âyeti bir sayanlar da var. Duraklar ihtilaflıdır, İbni Abbas'tan rivayete göre 6616'dır. Daha çok kabul olunan 6236 âyettir. 113 Besmele de birer âyet sayılır.

Âyetleri şöyle taksim ederler:
1000 Emre dair
1000 Mesel ve ibretler
1000 Nehye dair
500 Ahkâm, helâl ve harama dair
1000 Vaad
100 Teşbih ve dua
1000 Vaîd
66 Nâsih ve mensuh
1000 Haberler ve kıssalar

________

36) Değerli Türk âlimi İbni Kemâl Paşa bunları şöyle nazma çekmiştir:
Bilmek istersen eğer adedi âyâtı Bini emsal ü iberdir, bini ahbar ü kısas
Cümlesi altı bin ve altı yüz altmış altı Beş yüz ayâtı helâl ile harama muhtas
Bindir vaad beyanında anın bini vaid Buldu yüz âyeti Tesbih u duada çü rusuh,
Bindir emri ibadât bini Nehy ü Tehdit Altmış altısı dahi âyeti nâsih ü mensuh


Eserin yazarı: Osman Keskinoğlu Eser: Kuranı Kerim Bilgileri

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Kuranı Kerim Bilgileri