Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

İslâm Dîni Dünyevî ve Uhrevî Menfaatlere Vesîledir

“Hamd, Allâh’a mahsustur. O; şerîatini, dünyevî ve uhrevî menfaatlerin temini için bir vesîle kıldı.”

Evet, tevhîd ehline kâfir diyen o zâtın, bu şekilde hamdetmesi doğrudur. Böyle inanılması lâzımdır. İnkâr eden veya aksi inançta bulunan şüphesiz ki küfre düşer. Zira Şerîat-i Muhammediye’nin dünyevî ve uhrevî menfaatlere vesîle olduğu, aklî ve naklî delillerle sâbittir.


Eserin yazarı: Halis Ece Eser: Aynü'l-Hakîka fî Râbitati't-Tarîka

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Aynü'l-Hakîka fî Râbitati't-Tarîka

MollaCami.Com