Açıklama:

Bu “önsöz”den sonra müellif merhum, mâhut risâleden iktibaslar yaparak, gereken cevapları veriyor.

Biz bu çalışmamızda, iktibasları çift tırnak içerisinde “italik” karakterle verdik... Akabinden de müellifin cevaplarına “normal” karakterle devam ettik.

Ayrıca; rahat ve kolay okunup anlaşılabilmesi için, her iktibas ve buna verilen cevapları da ara başlıklarla ayırdık.

Mevlâ-yi zû’l-Celâl ve’l-Kemâl hazretleri, çalışmalarımızı rızâsına muvâfık kılıp, cümlemize ifade ve istifâde ile ifâza ve istifâza nasip eylesin. Âmîn. (H. E.)
Eserin yazarı: Halis Ece Eser: Aynü'l-Hakîka fî Râbitati't-Tarîka

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Aynü'l-Hakîka fî Râbitati't-Tarîka