Açıklama

Çocuklara koyduğumuz veya koyacağımız isimlerin anlamlarının, dinimize, örf ve âdetimize uygun olup olmadığını öğrenmek, uygun değilse, değiştirmek gerekir.

Haklı sebeplerle adını, soyadını değiştirmek isteyenler de çıkabilir. Böyle hâllerde isimlerin anlamlarını bilmek faydalı olur. Bunu düşünerek (Adınızın anlamı) ismi ile küçük bir kitapçık hazırladım. Böylece, okuyucular sorunca, kitaba bakıp kolayca cevap verme imkânımız oldu.

Kısaltma olarak Arapça (a), Farsça (f), İbranice (İb), Türkçe (t) ile gösterilmiştir.

Bu konuda yazılmış piyasada birkaç kitap vardır. Kimisi çok geniş. Ne kadar Arapça veya Farsça kelime varsa, isim olarak kitaba yazmışlar. Kimisi de, çok basit yazıp kelimenin gerekli bütün anlamlarını yazmamış.

Hepsinin ortak yönü, mastar hâlindeki isimleri, mastar olarak tarif etmişler. Bir şey isim hâlini alınca, artık o mastarlıktan çıkar. Meselâ bir çocuğa Şöhret ismi verilmişse, bunun anlamı (meşhur olmak) denmez. Burada Şöhret kelimesini meşhur, ünlü olarak bildirmek gerekir. Çünkü maksat budur. İslâm, cihad kelimeleri de böyledir. Bu kelimeler isim olarak konmuşsa, artık, İslâm’a, Müslüman olmak denmez. Müslüman olan, diye tarif edilir. Cihad kelimesine de savaş, savaş etmek denmez. Allah için savaşan denir. Cihad kelimesinin biraz daha kuvvetlisi câhiddir. Bunun da daha kuvvetlisi mücâhiddir. İsim olarak konunca, artık, Cihad da, Câhid de, Mücâhid de, biri diğerinden daha kuvvetli olmak üzere cihad eden anlamına gelir.

Bunun gibi, hicabî, utanmakla ilgili demektir. Ama bu isim olarak kullanılınca, mahcup, utangaç, hayâlı, edepli, terbiyeli, perdeli, namuslu gibi anlamlara gelir. Hulkî, Ruhî, Sulhî kelimeleri de böyledir. Piyasadaki kitaplarda bu husus kiminde hiç dikkate alınmamış, kimi de çok az yer vermiştir.


Eserin yazarı: Ali Güler Eser: Isimler Ve Anlamlari

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Isimler Ve Anlamlari