Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

“Yâ Rabbî! Beni fâidesiz ilmden koru!

Fıkıh dinin temelidir. Yeterli fıkıh bilgisi olmadan, dinin emir ve yasaklarını doğru, eksiksiz olarak yapmak mümkün değildir. Bunun için temel bilgi olan Fıkh öğrenmeyip, hadis, tefsîr öğrenmek çok zararlıdır. Kıble ve namaz vakitleri için astronomi öğrenmek câizdir. Falcılık için öğrenmek haramdır. Mücâdele, münâkaşa için kelâm ilmi öğrenmek mekruhtur. Câhillerin, bid'at fırkaları üzerinde, mezhepler üzerinde konuşmaları câiz değildir.

Eski yunan felsefecilerinin ve bid'at ehlinin, mezhepsizlerin din kitaplarını okumak, evinde bulundurmak câiz değildir. Böyle kitaplar, insanın îtikatını, îmanını bozar. Din bilgilerini, îman bilgilerini “Ehl-i sünnet” âlimlerinin kitaplarından öğrenmeden evvel, fen bilgilerini, felsefe bilgilerini öğrenmek câiz değildir.

Her müslüman, çocuklarına, önce, Kur'an-ı kerim okumasını, namaz kılmasını, din ve islâm ahlâkını öğretmeli, ondan sonra okula gönderip, fen ve sanat ve sâir lüzûmlu, faydalı şeyleri öğretmelidir. Her çeşit faydasız oyun “Mâ-lâ-yâni” olur, ilim öğrenilmesine mani olur.

İlmi, Allah rızası için, islâm dînine ve müslümanlara hizmet için öğrenmelidir. Mal, mevkı' kazanmak için, kibir ve şöhret için öğrenmemelidir. Hadîs-i şerîfde, “Dünyalık ele geçirmek için, ilim öğrenen, dünyada mal ve mevkı’ elde eder. Âhıretdeki kazancı ancak Cehennem ateşi olur”. Böyle ilmin fâidesi yokdur. Böyle ilimden kaçmak lâzımdır. Yine hadîs-i şerîfde, “Yâ Rabbî! Beni fâidesiz ilmden koru!” buyuruldu.

İlmi, sâlih insanlardan öğrenmeli ve sâlih insanlara öğretmelidir. İlmi iyi insanlardan esirgememelidir. Sâlih insan, iyi insan demektir. Ehl-i sünnet îtikatında olan ve haram işlemekten sakınan müslümana “sâlih insan” denir. Ehl-i sünnet îtikatında olmıyan müslümanlara bid'at sahibi veya mezhepsiz denir. Ehl-i sünnet îtikatını ve haramları öğrenmek, binlerce İhlâs sûresi okumaktan daha sevaptır.

Fıkh öğrenmek, hâfız olmaktan eftaldir. Hâfız olmak da, nâfile ibâdetten eftaldir. Vaaz verirken, Allahü teâlâ demelidir. Yalnız, Allah demek hurmetsizliktir. Haram işlenen yerlerde tesbîh, tahmîd ve Kur'an-ı kerim, hadis-i şerif ve fıkh okumak günahtır. Mecburen burada bulunuyorsa tesbih ve dua okumak câiz olur.


Eserin yazarı: Mehmet ORUÇ Eser: MEZHEPLER DOSYASI

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

MEZHEPLER DOSYASI

MollaCami.Com