HANBELİ’DE HAYZ VE NİFAS

1- Hayzın en azı 1 gün, en fazlası ise 15 gündür. 15 günden fazla gelirse istihaza [özür] olur.2- İkinci hayzın olabilmesi için, aradan en az 13 gün geçmesi gerekir. 13 gün geçmeden kan gelirse, bu hayz değildir, istihazadır.3- 9 yaşından küçük kız ve ayiseden [50 yaşından sonra] gelen kan hayz olmaz, özür olur.4- Hamileden gelen kan, hayz değil, istihazadır.5- İstihazalı kadınla vaty haramdır. Diğer üç mezhepte caizdir. Nifaslı kadının kırkı çıkmadıkça temizlense bile vaty caiz olmaz. Diğer üç mezhepte caizdir. Hayz bittikten sonra, gusletmeden vaty üç mezhepte caiz değildir. Hanefi’de caizdir. Hayzlı ve nifaslı kadının, avret yeri hariç, göbek ile diz arasına dokunmak Hanbeli’de caiz, Şafii ve Maliki’de caiz değil. Hanefi’de ise imam-ı a’zama göre caiz değil, İmam-ı Muhammede göre caiz, fetva da böyledir.6- Nifasın azami süresi Hanefi’deki gibi 40 gündür. Azı için bir sınır yoktur.7- Nifas görürken, kan gelmediği günler, temizdir, guslederek her ibâdetini yapar. Kan geldiği günler namazını, orucunu bırakır. 40 güne kadar böyle devam eder.


Eserin yazarı: Mehmet Ali Demirbaş Eser: HAYZ VE NİFAS RİSALESİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

HAYZ VE NİFAS RİSALESİ