MURAKABE KİTABI Giriş

Rahman Rahim Allah'ın adı ile..
Âlemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, Resulümüz Muhammed'e ve onun tüm âline olsun.
Şimdi..
Bu Fakir Muhammed Nuri Şemseddin Nakşıbend, işbu değerli ri­saleyi; Yusuf suresinin 108. âyetinde, Allah-ü Taâlâ'nın buyurduğu :
— «Şöyle söyle :
— İşte yolum.. Basiret üzere Allah'a davet ederini. Ben nasıl böyle isem, bana tabî olanlar da böyledir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim; ben müşriklerden değilim.»

Emirle belirtilen ilâhî ihsanın tasdiki olarak yazmıştır. Bu ilâhî emri tutarak; Resulüllah ile Hak yola davetçi bulunan evlâdıma irşad işini kolaylaştırmak için, bundakileri derleyip biraraya getirdim.
Bu risaleye şu ismi verdim :
— Risale-i Murakabe.. (Murakabe Risalesi..)
Okunması, anlaması kolay olması için Türkçe açıklanmıştır.
Bu risale, şu şekilde düzenlenmiştir :
a) Mukaddime..
b) Beş bab..
c) Bir tenbih..
d) Hatime..
e) Faide..


Alt Konulari


Eser: Miftahul Kulûb

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Miftahul Kulûb