RİSALE-İ MURAKABE (Murakabe Kitabı) II. KİTAP

Bu Eserin Yazarı :
• MUHAMMED NURİ ŞEMSEDDİN NAKŞİBENDİ'dir.
• 1801 -1863 yılları arasında yaşamış­tır.
• Kabri, İstanbul - Beşiktaş'ta meşhur Yahya Efendi Dergâhı'ndadır.
• Abdülkadir Geylânî Hazretleri'nih 15. göbekte torunudur.
• Kurduğu tarikat, kendisine has olup Kadiri ile Nakşibendî arası bir yol tutmuştur.


Alt Konulari


Eser: Miftahul Kulûb

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Miftahul Kulûb