Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

Gerçek âlimler çok azalmıştır

İslâm âlimlerinin en büyüklerinden olan İmam-ı Rabbanî hazretleri, dörtyüz yıl önce buyurdu ki: “İslâm âlimleri, bugün garip oldu, azaldı. Şimdiki tarikatçıların yoluna bid'at karıştığı ve bu yol bozulduğu için, Resulullahın sünnetine sarılmış olan büyük âlimleri, bu millet tanımaz oldu. Bu bilgisiz kimseler, milletin kalbini, bu bid'atlerle kazanmaya çalıştılar. Böyle yapmakla, dini yayacaklarını, hatta İslâmiyeti olgunlaştıracaklarını sandılar. Hâşâ öyle değildir. Bunlar dini yıkmaya çalışıyorlar. Allahü teâlâ bunları doğru yola kavuştursun! Şimdi büyük âlimlerden pek az kalmıştır. İslâmiyeti sevenlerin, bu âlimlerin talebelerine yardım etmeleri, onların yolunda gitmeleri gerekir.”

Hadis-i şeriflerde, “Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar.”, “İlmin azalması âlimlerin azalması ile olur. Cahil din adamları, kendi görüşleri ile fetva vererek fitne çıkarırlar, insanları doğru yoldan sapıtırlar.” ve “Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur” buyuruldu. Alimlerin kalmadığı, azaldığı zamanlarda onların kıymetli kitaplarından istifade etmelidir.

İnsanların en iyileri olan âlimlerin yazdıkları kitapları beğenmeyip, bozuk asırdaki bozuk adamlara ve onların bozuk kitaplarına aldanmaktan sakınmalıdır!

İmam-ı Malik hazretleri buyurdu ki: “Fıkıh öğrenmeyip, tasavvuf ile uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmıyan bid'at ehli yani sapık olur. Her ikisine kavuşan hakikate varır.”

Dinimizde âlimin kıymeti büyüktür: Hadis-i şerifte, “Âlimler, Peygamberlerin varisleridir” buyuruldu. Kur'an-ı kerimde âlimlerin önemi şöyle bildiriliyor:

“Allahtan en çok korkan ancak âlimlerdir.” (Fatır 28)

Allahtan korkmak büyük mertebedir. Peygamber efendimiz “Allahtan en çok ben korkarım” buyurdu. (Buharî)]

Hadis-i şeriflerde ise âlimin önemi ile ilgili buyuruldu ki:

“Âlimlere tabi olun! Çünkü onlar, dünya ve ahıretin ışıklarıdır.” (Deylemî)

“Âlimler, kurtuluş yolunu gösteren birer rehber ve kılavuzdur.” (İ.Neccar)

“Âlimler olmasaydı, insanlar helak olurdu.” (İ.Maverdi)

“Bilmediklerinizi salih[âlim]lerden sorup öğrenin!” (Taberânî


Eserin yazarı: Mehmet ORUÇ Eser: MEZHEPLER DOSYASI

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

MEZHEPLER DOSYASI

MollaCami.Com