bir de cima ile ilgili bölümleri okuyun isterseniz :D

42. bölümünün 2. maddesinde "insanın sair uzuvlarının şekillerinin hikmeti" anlatılır. pek keyiflidir:

--- spoiler ---
ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar demişlerdir ki: bu insan türünün itidal
üzere dik kılındığı ve iki ayağı ile yürür bulunduğu onu tadil ve
faziletlendirmek içindir. iki omuz ve iki kolun bu şekil ve yapıda
kılındığı, ahbabı sineye çekip, kabul etmek içindir. ellerin, parmakların
ve tırnakların böyle oldukları, yüzbinler menfaat ve sanat içindir. baş
parmağın kalın ve kısa olduğu, dört parmağa karşı geldiğinde mukavemet
içindir. tırnaklar büyük ve yumuşak oldukları, uzuvların derilerini kaşımak
eşyayı toplamak ve yarmak içindir. çarpmalardan korunmak içindir. gümüş
sine levhası üzerinde gül ve nar gibi iki meme erkeklerde güzellik,
kadınlarda zinet ve çocuklara süt içindir. süt memesinin göğüste bulunduğu, otururken çocuğu emzirilmesi kolay olmak içindir. insan derisinin latif ve ince olduğu, ondan terin kolaylıkla seçilip, cisim ve can rahat bulmak içindir. deri iç organları örtmek, dıştaki uzuvları süslemek içindir. et, beden içini korumak ve dışını güzelleştirmek içidir. meme ve göbek menfezlerinde çevredeki havanın beden içine ulaşması ruha ferah ermek içindir. koltuk altlarında ve kasık gibi yerlerde kıl olduğu, menfezlerinden karışık kokuyu dışarıya vermek içindir. aksırmak genize kaçan şeyi dimağa nüfuzdan men içindir. öksürmek,balgamın soğukluğunu yürekten atmak içindir. gülmek, gönülde olan sevinç ve hayreti ortaya çıkarmak içindir. ağlamak, gönülde bulunan dert ve elemi dışa vurmak içindi. titreme, sinirlerin gevşemesindendir ki, intizam ve sağlamlık isteği içindir. esnemek, uyku ve
yemeği istemek içindir. uyuklama, beyin damarlarının gevşemesidir ki,
yemeğin buharının çıkması içindi. uyku ise, kuvvetlerin rahatını ve gıdanın
hazmını, uzuvların olgunluğunu sağlamak içindir. omurga kemiği, tek
olmayıp, omurları ile nizam bulduğu, her tarafa bükülme ve eğilme içindir.
erkeklerde, âletin dik silindir şeklinde bulunduğu, yürüme ve oturma
halinde, oyluklar arasında bulunduğundan hareketi kolay olmak içindir.
cevheri kemik olmayıp, sinirler ve damarlar olduğu, yürekten damarlarla
gelen şehvet rüzgârlarıyla büyüyüp, dolmak, ta ki, rahim ağzına ulaşıp,
nutfeyi ona verip, ayrıldığına yine evvelki şekline gelip, kılıfına çekilip,
rahat bulmak içindir. kavga dolu başının et bulunduğu, bızırın iç etine
uygun gelip, girme temasının tamamen hissedip, tam vuslat hasıl olmak
içindir. belalı başı kertek olduğu kendisinde ve bızır içinde bulunan can
damarların sürtüşmesiyle meninin inmesi lezzetli olmak içindir.
şehvet,yemek şehveti ve inzal içindir. inzal şehveti, çocukların meydana
gelmesi içindir. eğer celal sahibi olan yaratıcı allah, çocukların meydana
gelmesini bu lezzetler ile kayıtlı ve bağlı kılmasaydı, bu lezzetlerin
sonucu evlat olmasaydı, bir kime ihtiyar ve iradesiyle bu fitne ve belalara
kail ve meyilli olmazdı. şu halde insan nesli kesilip, yer yüzünde kimse
kalmazdı.
kadınlarda, ferc iki oyluk arasında bulunduğu, cebri cimadan emniyet gelip,
sabit olmak içindir. ferc rutubeti, onda âletin cevelanı kolay olmak
içindir. bızırın harareti, ona can cana katılmak içindir. tekrar tekrar
ileri geri götürme, kavuşma ve birleşme bulmak içindir. ama bızırın
uzunlamasına olduğu erkeğin emnisinin incelmesinin kolaylıkla olması
içindir. bızırın sinir ve damarları, makat hizasına gelip, ondan geri
dönüp, her biri kendisine yapışma ile yine bızırın içine katlanıp, katlanma
yeri hurma şeklinde akıp, zekere uygun olduğu erkek aleti gibi rahim
ağzına yakın gelip, nutfenin tabiatı bozulmadan onu selametle rahimine
sokmak içindi. rahim ağzının iki çeşme arasıda bulunduğu ondan doğan
mütevazi olmak içindir. erkeklerde yumurtaların dışarıda bulunduğu, büyük
ve sert olmak içindir. büyük oldukları, sahibi yiğit olup, cesaret bulmak
içindir. sert olmaları ,nutfe cevherine sertlik verip, kırmızı iken beyaz
kılmak içindir. nitekim, meme eti ona gelen kırmızı kanı beyaz süt etmek
içindir. kadınların yumurtaları küçük ve yumuşak olduğundan, kendileri
çekingen olup, nutfeleri sarı ve sıvı bulunmuştur. iki bulunmaları, mühim
olan birleşme işinde ihtimam olunmak içindir. eğer birine âfet isabete
dese, biri selamet kalıp, nesli baki bulunmak içindir. yumurta zarfının
geniş bulunduğu, oyluklar arasında sıkıldığında zarfı içinde genişliğe
erip, selamet bulmak içindir. kadınlarda, tenasül uzuvlarının bızır içinde
bulunduğu, tam vuslata imkan bulunmak içindir. ama iki yumurta onlarda daha
küçük ve daha yumuşak olduğu, yüz ve sineleri tüysüz, parlak, taze, temiz,
güzel ve öpmeye layık olmak içindir. derileri ince ve nazik olduğu,
erkekler onlara meyil ve muhabbet kılmak içindir. oyluklar, etli olduğu,
oturma durumunda yumuşak döşek gibi makat halkasını korumak içindir. zarta
yani kavara (yellenme) geldiği midede gıdadan hasıl olup, kalbe ve karna
ağırlık veren kötü rüzgâr çıkıp gitmek içindir. oyluk adalelerinin kalın
olması, ayaklara mukavemet verip, derece derece incelip, alttaki uzuvlar ve
öteki uzuvları uygun kılmak içidir. diz kapakları ve topuklar bu şekil
üzere bulundukları, türlü yürüme ve oturma mümkün olmak içindir. ayakların
ön tarafa uzun olup, ayak parmakları bu yapılarında yaratıldığı dört
ayaklılar gibi, ayakta durmak mümkün olup, yürüme bir karar üzere bulunmak içindir.
açıklanan insan vücudu uzuvlarının hikmetinde mevcut olan fayda ve
menfatalerin azının azıdır. bütün cisimlerin en güzel duranı, en tamı, en
önemlisi, en doğrusu, en güzeli, en sağlamı, en olgunu ve en güzeli insanın
bedeninin olduğunun delili: insan, rabbin binasıdır. onu yıkan mel'undur,
hadis-i şerifi bürhan ve delildir. nitekim hak taâlâ kitab,ı kadîm'inde:
"gerçekten biz, insanları üstün kıldık, karada ve denizde taşıtlara
yükledik ve onlara hoş rızık verdik. kendilerini, yarattıklarımızdan
çoğunun üzerine üstün kıldık," (17/70) buyurmuştur. o halde, bu insan türü
bütün âlemin mahdum ve mükerremi, yaratıkların çoğunun en faziletlisi ve
muhteremi olduğunu cümleye duyurmuştur. insanı en güzel şekilde yaratan
allah münezzehtir. yaratıcıların en güzeli allah, ne yücedir.