Ğaribül-Kuran hakkında güzel bilgilerilmiş ve bu konudaki yazılmış eserler de kayda geçmiştr. Acaba Muhammed Fuat Abdülbaki nin hazırlamış olduğu -Mucemü Ğaribül Kuran müteharricen min sahihil buhari- adlı eseride sayabilirmiyiz.Bu emekte unutulmamalı diye düünüyorum. OSMAN ÖZER