ABDULLAH İBNİ MES’UD (R.A.)


Abdullah ibni Mes’ud’un künyesi Ebû Abdurrahman’dır. Annesine nisbetle ibn-i Ümmü Abd diye de anılır. İlk Müslümanlardan biri olup, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusudur.

Fakir bir ailenin çocuğu olduğu için İslâmiyete girmeden önce pek tanınmayan Abdullah ibni Mes’ud, çocukluğunda Ukbe bin Ebû Muayt’ın sürülerine çobanlık yapıyordu. Müslüman olduktan sonra azılı İslâm düşmanlarından biri olan Ukbe bin Ebû Muayt’ın yanından ayrıldı ve kendini dine ve Hz. Peygamberin hizmetine adadı.