Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

İLİM NEDİR?

9- Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'e göre ilim, "Malûm olanın, olduğu hal üzere bilinmesidir."(12) Bu yaratılmışların ilmidir. Allahû Teâla (cc)'nın ilmi ise; bir şeyin (eşyanın) aslının ne olduğunu ve ne olacağını kuşatması ve haberdar olmasıdır.

10- Kur'an-ı Kerim'de: "Bilmediğin şeyin ardına düşme. (Peşinden gitme.) Doğrusu duyman, görmen ve muhakemen (kalbin) ondan sorumludurlar"(El-İsra: 36) hükmü beyan buyurulmuştur. Ayette bilgiye ulaşmak için zikredilen duyma (haber-i sadık), basar, (müşahede, görme) ve fuâd (akl-ı selim ile kavrama) oldukça önemli unsurlardır. İslâm alimleri, bu unsurları dikkate alarak ilim şu üç yolla elde edilir, demişlerdir:
1. Haber,
2. Duyu organlarının faaliyetleri,
3. İstidlâl (Akıl yürütme) metodu.(13)

11- Vahyi (Haber-i Sadık) reddeden Scientisme (bilimcilik) akımı, İslâm topraklarında şirkin ve zulmün yayılmasında büyük rol oynamıştır. Bilimin yapısını, gayesini ve şartlarını araştıran ve bilim dışındaki bütün inançları inkâr eden pozitivist ideoloji: "Bilim bir dindir, bundan sonra amentüleri yalnız bilim yazacaktır. Ahlâki ve edebi meseleleri bilim çözecektir"(14) sloganlarıyla "Vahye" karşı savaş açmıştır. Sosyal olayları; ilkel toplumdan modern topluma doğru sürekli bir evrimin bulunduğunu iddia ederek, izaha çalışan filozoflar: "Bilim ilerledikçe, dinin ortadan kalkacağını" iddia edecek derecede çıldırmışlardır. Cahili bütün eğitim sistemleri temelde bu akaide dayanır.

12- Mü'minler için; Allahû Teâla (cc)'nın kitabında ve Resûl-i Ekrem (sav)'in sünnetinde kat'i olarak yer alan her haber "ilim" hükmündedir. Velev ki; akıl ve duyu organları bunun mahiyetini kavrayamasın!..Eserin yazarı: Yusuf Kerimoğlu Eser: EMANET VE EHLİYET

 • Yeni Ekle
Yorumlar (9)

 • misafir  - bu ne anamda kulanılmış anam
  bu ne anamda kulanılmış anam olareak ve türkçe dilinde yanış kulanıkm bence
 • misafir  - ilim
  ilim doğru bilgi ise bu söz nededmektir? rabb'im ilmimi artır.(cevap bekliyorum)
 • misafir  - insan oğlu kaendini bilecek
  allah^u teala nın emir ve yasaklarını yerine getiren her müslüman muhakkak cennetin kapıları ona acılacak. allahım inşallah beni ve tüm mümin kardeşlerimi s.a.s yüzü suyu hürmetine bizi cennetine kabul eder
 • misafir  - bence ilim en doğru yoldur.
  bence ilim en doğru yoldur.
 •  - ilim
  bencede ilim doğru yol dmk ama burda başka anlatıyo
 •  - İLİM HAKİKATTIR
  SAKIN İLİMİTERKETMEYELİM
 •  - ilim
  ilim-bilim demektir ne böle yok islam yok din kafadan atıp tutuyo işte serefsizler..:@
 •  - İlim yaratılışı
  İlim yaratılışı anlamaktır,Allah (c.c) ve kanunlarını,yarattığı muhteşem düzeni anlamaktır, ve Kuran-ı Kerim ışığında anlamaktır. Kuran-ı Kerim yol göstericidir.
 •  - İLİM.
  İLİM. YASANMIŞ OLAYLARI BILMEKTIR. BILGIDIR. INSAN OGLU AKIL VEDE İLİMLE DONATILMISTIR.

EMANET VE EHLİYET

MollaCami.Com