Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

YEMİNİ BOZMAK VE KEFFÂRET2006 Allahû Teâla (cc)'ya itaat etmek ve sâlih ameller işlemek hususunda; yemin eden bir kimsenin, yemininden rücû etmemesi gerekir. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de: "Karşılıklı muahede yaptığınız vakit, Allah'ın ahdini yerine getirin. Sapasağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın. (Nasıl olur ki) üzerinize Allah'ı kefil yapmışsınızdır. Şüphe yok ki Allah ne yapacağınızı bilir"(74) hükmü beyan buyurulmuştur. Allahû Teâla (cc)'nın adını anarak ve O'nu kefil yaparak; İslâm'ın meşrû kabul ettiği bir işi yapmak için, yemin eden kimseye muhayyerlik yoktur. Eğer yeminini bozarsa; keffâret gündeme girer. Keffâret'in mâhiyeti üzerinde daha önce durmuştuk!..(75) Şimdi yemin keffâretini izaha gayret edelim.2007 Kur'ân-ı Kerîm'de: ".. (Yeminin) Keffâreti; ailenize yedirmekte olduğunuzun orta (derece)sinden on yoksulu doyurmak, ya onları giydirmek, yahud bir köle azâd etmektir. Fakat kim (bunları) bulamaz, (bulmaya muktedir olamaz) sa üç gün oruç tutması lâzımdır. İşte bu and (yemin) ettiğiniz vakit (onları bozmanın) keffâretidir. Yeminlerinizi muhafaza ediniz. Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. Tâ ki şükredesiniz"(76) hükmü beyan buyurulmuştur. Resûl-i Ekrem (sav)'in döneminde; yemin keffâreti için yoksula ne kadar verildiğini izâh için, İmam-ı Buhari "Kitabû'l Keffâret" adı altında ayrı bir bölüm ayırmıştır.(77) Hanefi fûkahası: "Yemini bozmadan, keffâret vermek câiz değildir. Çünkü kitap ve sünnet'te; yeminin bozulmasından sonra keffâret'in sözkonusu olacağı sarihtir. Gücü yeten kimse; şu üç şeyden birisi ile yemin keffâretini yerine getirir.

Birincisi: Köle azâd etmektir. Zıhâr keffaretinde câiz olan,burada da câizdir.

İkincisi: On yoksulu giydirmektir. Her fakire bir veya daha fazla giyecek verir. Bunun asgarisi; fâkirin namazının caiz olacağı kadar giyindirilmesidir.

Üçüncüsü: On yoksulun doyurulmasıdır. Bu da tıpkı zıhâr keffaretinde olduğu gibidir"(78) hükmünde müttefiktir. Ancak yukarıda zikredilenlerin hiçbirisine gücü yetmezse; arka arkaya üç gün oruç tutmak mecburiyetindedir. İmkânı varken; borçlu olsa bile, oruç tutması câiz olmaz!.. Zira oruç; gücü yetmeyen (Çok fakir olan) kimseler için meşrû kılınmıştır.


Eserin yazarı: Yusuf Kerimoğlu Eser: EMANET VE EHLİYET

 • Yeni Ekle
Yorumlar (3)

 • ZEYNEP YAZIGAN  - YEMİN BOZMAK
  SELAMLAR
  BEN ABLAMDAN KURANI KERİM DERSİ ALIYORDUM GEÇEN KAVGA ETTİK VE BEN ELİFBA KİTABINA EL BASARARK KURAN ÇARPSINKİ SENDEN DERS ALMAYACAĞIM DEDİM.AMA ÇOK PİŞMANIM TÖVBE ETTİM VE YEMİNİM BOZULMASI İÇİN NE YAPMAM GEREKİR ORUÇ MU TUTMALIYIM.LÜTFEN BU KONUDA YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
  SELAMLAR.
 • misafir  - yeminnn
  bende 3den 9 a şart olsun die yemin etmiştim istemeden de olsa bozdum ne yapabilirm
 • misafir  - bende aynı şeyi yaptım sen
  bende aynı şeyi yaptım sen kendininkine çözüm bulabildin mi banada yardımcı olabilicekmisin?

EMANET VE EHLİYET

MollaCami.Com