Bu hikayenin yalan olduğu şurdan anlaşılırki, melek; nur tabiatlıdır, ondan dolayı Allah'ın emrine itiraz oluşmaz. Dolayısıyla Cebrail'in böyle bir hale yönelmesi mümkün değildir. İblis ise zaten melek değildir, Cin'dir. Kur'an-ı Kerim'de açıkça yazmaktadır. İnsanlar ve cinler ancak iyilik ya da kötülük arasında gidip gelirler. Melekler böyle bir ikileme sahip değillerdir. Hz. Ebu Bekir'i yüceltmek için uydurma hikaye yazmaya gerek yoktur. O büyük Zatların bunlara ihtiyacı yoktur.