Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

Avamil, Izhar ve imami birgüvi H.Z.

Avamil ve izharin musannifi imami birgüvi hazretleri kendisi hakkinda genis malumat vardir.


Imam-i Birgivi 27 Mart 1523'te (Hicri 929) Balikesir kasabasinda dogmustur. Dedesi Iskender efendidir. Babasi Pir Ali efendi adinda, alim, fazil bir zat olup müderris bir kisi idi. Ilk ögrenimini babasinin yaninda yapip daha sonra Istanbula gelerek Kücük Semseddin efendiden, Rumeli Kazaskeri Abdurrahman efendiden, o devrin meshurlarindan olan Ahizade Mehmet efendiden cesitli dersler alarak ilmini tahsil etmistir. Bundan sonra Istanbul medreselerinde ve Birgi'de müderrislik yapmistir. Yasadigi dönemin sayili alimlerinin arasina girmistir.

Imam-i Birgivi Osmanlinin yetistirdigi büyük alimlerden biri idi. Ilim ile takvayi birlestirmis, zahiren ve batinen olgun bir kisi idi. Müderrisligi zamaninda camilerde vaaz eder, insanlara Allahin emirlerini iletirdi.

Padisah hazretleri (Kanuni Sultan Süleyman)'in hocasi Ataullah Efendi ile aralarinda münasebet ve samimiyet hasil olmasiyla, adi gecen hoca delaletiyle Aydin (izmir) vilayetinin Ödemis kazasina bagli Birgi nahiyesinde büyük bir medrese kurulmus ve müderrislik görevine Birgivi Muhammed Efendi getirilmistir. Sözü gecen medresede ilim ve marifete hizmet ederek, ilme heves edenleri ve üstün söhretini duyup etrafdan gelen ögrencileri, ilmi arastirmalari ile istifade ettirmistir.

Ömrünün sonlarina yakin, Istanbula gelip, veziri a'zam Muhammed Pasa ile görüserek halkin idaresi ve isleri hakkinda, bazi alimane mütalaa ve temennilerde bulunmustur.

Imami Birgivi bu hizmetlerini sürdürürken elli iki yasinda veba hastaligina yakalanarak vefat etmistir. (Hicri 981, Miladi 1573) ve Birgi'de defnedilmistir.

Imami Birgivi, cok genc yasta vefat etmesine ragmen Arap dili grameri, ahlak, tasavvuf, fikih, akaid, tefsir, kiraat ve hadis gibi sahalarda, cogu arapca birkaci türkce olmak üzere altmisa yakin eser yazdi.

Allah ondan razi olsun ve bizlerin sefaatina nail eylesin.


mamı Birgivi Hazretlerinin Eserlerinden Bazıları:


* Vasiyetnâme-i Birgivi
* Tarikat-ı Muhammediyye
* Tefsir-i Sure-i Bakara
* Ravzatü'l-Cennat
* Risaletün fi beyâni Müsümi'l-mesahifi'l-osmaniyye
* Şerh-i hadis-i erbain
* Cilâü'l-Kulub
* Ma'delü's-Salât
* İkazü'n-Nâimin
* Metnün ve şerhün mine'l-ferâiz
* Şerhu'l-maksudü'l-müsemma bi'im'ani'l-enzar
* İnkâzü'l-halikin
* Avamil
* Ahvalü etfâlü'l-müslimin
* Zehrü'l-Müteehhilin
* İzhar
* Nuru'l-İhya
* Ed-dürrü'l-yetim
* Hâşiye-i Hidaye
* İmtihanü'l-ezkiyâi şerhü'l-lüb mine'n-nahv
* Kifayetü'l-mübteda fi's-sarf
* Risaletün fi usuli'l-hadis
* Ta'likatün alâ sadri'ş-şeria
* Emâli tarzında fünün-i âliyeden bahis risale
* Seyf-i sarim
* Risaletün mine'l-âdâb
* Emsile-i Fazliye


Eser: Musanniflar ve Eserleri

 • Yeni Ekle
Yorumlar (6)

 • Bulat  - tarih
  musanniflarin ve kitaplarin sebebi, tarihi, ve bu maglumatin kaynagi!!!!!
  Russia UFA kurs
 • misafir  - arapça kafiye
  arapça kafiye 2 ve 3 indirmek istiyoru
 • kerem  - evet arkadaşlar sarf
  evet arkadaşlar sarf kitaplarını nahiv kitaplarını vb. fazilet neşriyatta bulabilirsiniz
  bir de izhar ile alakalı internet ortamında birşeyler varsa yardımcı olursanız sevinirim
 •  - kitaplar
  arkadaş bu kitapları fazilet neşriyatı arayıp evınıze kadar getirtebilirsiniz
 •  - lan manyak onu sana hocan
  lan manyak onu sana hocan yazdırmadımı
 •  - izhar kitabından
  izhar kitabından bulabılırsın:)

Musanniflar ve Eserleri

MollaCami.Com