1. Kitap

Bu Eserin Yazarı:
• 1801 -1863 yılları arasında yaşamıştır.
• Kabri, istanbul - Beşiktaş'ta meşhur Yahya Efendi Dergâhı'ndadır.
• Abdülkadir Geylânî Hazretlerinin 15. göbekte torunudur.
• Kurduğu tarikat, kendisine has olup Kadiri ile Nakşibendî arası bir yol tutmuştur.


Alt Konulari


Eser: Miftahul Kulûb

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Miftahul Kulûb