DÖRT ESER ÜZERİNE

Değerli Kardeşlerim, .

Sizlere, dört eserden meydana gelen büyük bir eser sunuyorum.

Yazarın hayatı, ayrı bir bölüme alındığı için, buraya alınmadı. An­cak, o büyük zatın, burada sunulan o güzel eserlerini kısaca sizlere ta­nıtmak istiyorum.

O eserler, sunuluş sırasına göre şöyledir :

I. MÎFTAH'ÜL - KULÜB..

Bu eserin ismi, dilimize şu şekilde çevrilmiştir : GÖNÜLLER AÇAN KÎTAP..

Bu eserde, bâzı tasavvufî yollar anlatılmaktadır; sahte sofulardan uzak durmak için, tenbihler vardır.

Bu eserin yazarı, adı geçen eserinin yazış sebebini anlatırken; bizzat Resulüllah efendimizi rüyada gördüğünü, kendisine şöyle buyurduğunu yazar :

— Nuri, evlâdım, vakitler bir başka oldu. Aşık, sadık, mana yüzünü görmeyi isteyen ümmetlerim; esenlikle yolları bulup hoşnutluk yoluna bel bağlayarak vuslat sırrına nail olsunlar.

Daha sonra, Resulüllah efendimiz, bu eserin yazılmasını emretmek­tedir; Allah ona salât ve selâm eylesin.Eser: Miftahul Kulûb

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Miftahul Kulûb